Skaarbrevik & Isaksen AS - din revisor i Oslo og omegn

Skaarbrevik & Isaksen AS ble etablert i 1986. Vi deler kontorlokaler med to andre revisjonsselskaper og er til sammen 22 personer som utgjør et sterkt faglig revisjons- og rådgivningsmiljø i Vekstsenteret på Skullerud. I vårt selskap er vi 8 ansatte, 3 partnere og 5 medarbeidere, med lang erfaring fra revisjon og annet relevant arbeid. Les mer

Revisjon

Lovbestemt revisjon

Revisjon av prosjektregnskap

Attestasjon på omsetningsoppgaver

Revisjon av internkontroll

Transaksjoner med nærstående (§3-8)


Les mer

Rådgivningstjenester/bistand

Nyetablering av virksomhet

Regnskapsrådgivning

Utarbeidelse av protokoller/avtaler

Kapitalendringer

Arv og generasjonsskifte

Fusjon

Fisjon

Omorganisering av virksomhet

Verdivurdering

Rådgivning i forbindelse med skatter og avgifter

Regnskapstjenester

Bistand med utarbeidelse av ligningsdokumenter/selvangivelse

Bistand med utarbeidelse av årsregnskapet

Bistand med aksjonærregisteroppgave