Skaarbrevik & Isaksen AS - din revisor i Oslo og omegn

Skaarbrevik & Isaksen AS ble etablert i 1986. Vi deler kontorlokaler med to andre revisjonsselskaper og er til sammen 22 personer som utgjør et sterkt faglig revisjons- og rådgivningsmiljø i Vekstsenteret på Skullerud. I vårt selskap er vi 8 ansatte, 3 partnere og 5 medarbeidere, med lang erfaring fra revisjon og annet relevant arbeid. Les mer
Revisjon
Lovbestemt revisjon
Revisjon av prosjektregnskap
Attestasjon på omsetningsoppgaver
Revisjon av internkontroll
Transaksjoner med nærstående (§3-8)


Rådgivningstjenester/bistand
Nyetablering av virksomhet
Regnskapsrådgivning
Utarbeidelse av protokoller/avtaler
Kapitalendringer
Arv og generasjonsskifte
Fusjon
Fisjon
Omorganisering av virksomhet
Verdivurdering
Rådgivning i forbindelse med skatter og avgifter
Regnskapstjenester
Bistand med utarbeidelse av ligningsdokumenter/selvangivelse
Bistand med utarbeidelse av årsregnskapet
Bistand med aksjonærregisteroppgave