Om oss

Skaarbrevik & Isaksen AS holder til i hyggelige kontorlokaler i Vekstsenteret, Olav Helsets vei 6 på Skullerud i Oslo. Her er vi 6 ansatte med ansvarlige revisorer og medarbeidere.

Vår kundekrets er hovedsakelig konsentrert på Østlandsområdet, men vi har også kunder i de øvrige landsdelene. Denne geografiske spredningen gir oss god kunnskap og erfaring om de ulike utfordringene som er i et mangfoldig norsk næringsliv.

Vår kundeportefølje består hovedsaklig av små og mellomstore bedrifter. Vi legger vekt på at vi ikke bare skal oppfattes som kontrollører, men også som samtalepartnere og støttespillere for våre kunder. Vi prioriterer et godt samarbeid med virksomhetens regnskapsansvarlige eller det regnskapskontor som er engasjert. En god og åpen kommunikasjon mellom virksomheten, regnskapsansvarlig og oss er noe vi alltid tilstreber. Vi anser det som viktig å få til en best mulig arbeidsdeling, slik at man unngår dobbeltarbeid som vil medføre økte kostnader for virksomheten.

I tillegg til lovpålagt revisjon bistår vi mange av våre revisjonskunder og andre kunder med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Videre bistår vi i forbindelse med skatte- og avgiftsspørsmål og annen økonomisk veiledning i den utstrekning det er ønskelig. Omfanget av konsulentbistand varierer for de enkelte oppdrag.

For å tilfredsstille gjeldende regler vedrørende etterutdanning for revisorer deltar vi årlig på kurs og seminarer. Dette bidrar til å sikre at vi til enhver tid er faglig oppdatert og kan yte best mulig service og rådgivning for våre kunder.